تقویت کننده ی سیستم تنفسی بدن

از خواص این محصول می توان به  ﭘﺎﮎ ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻤﻮﻡ ﺑﺪﻥ، ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﻫﺎﻥ، ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺁﻭﺭ، ﺍﺷﺘﻬﺎﺁﻭﺭ، ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻐﺰ، ﻣﻠﯿﻦ، ﻣﺴﻬﻞ، ﺭﻗﯿﻖ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﻥ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺁﺭﺍﻣﺒﺨﺶ، ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﺏ، ایجاد شادابی و طراوت در چهره های خسته، تحریک کننده غدد لنفاوی برای دفع آب اضافی موجود در بافت ها،جلوگیری از سفید شدن مو، رفع سوء هاضمه، از بین بردن اسدینه ی بدن اشاره کرد.

انواع داروی تقویت کننده ی سیستم تنفسی بدن

ادویه

ترکیبات زمستانه آن به صورت :هلیله سیاه ، مصطکی ، شکر سرخ  می باشد.

ادویه

ترکیبات تابستانه ی این دارو به صورت :هلیله ی سیاه ، رازیانه ، و شکر سرخ.

سخن امام کاظم (ع) درباره ی داروی تقویت سیستم تنفسی بدن

«امام کاظم (ع) مبتلا به بیماری شدند و طبیبان داروهای مختلفی برای ایشان تجویز کردند، امام فرمودند به کجا می‌روید، از این دارو که سید داروهاست استفاده کنید، هلیله و رازیانه و شکر در ابتدای تابستان سه ماه و در هرماه سه مرتبه و در ابتدای زمستان سه ماه و در هرماه سه مرتبه به‌جای رازیانه، مصطکی جایگزین کنید، پس تا زمان مرگ مریض نخواهید شد.»